CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Senior w zdrowiu i chorobie.

Podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która zorganizowana została na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 2 czerwca 2017, dr Marta Giezek wygłosiła referat pt. System mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych na przykładzie Gminy Miasto Szczecin. Pełen program konferencji poniżej.

Program Konferencji Geriatrycznej 02.06.2017