Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020

Polecamy zapoznać się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 Dokument przygotowany jest przez szerokie grono ekspertów. Kierownikiem Projektu Badawczego jest Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto jednym z członków zespołu badawczego jest Pani dr Beata Bugajska – pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – Oddział Szczeciński.

Dodaj komentarz