SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH

13.05.2022 r. (piątek) w godzinach 16:00-20:00, w Centrum Wsparcia, w Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie odbędzie się szkolenie p.n. “Aspekty socjalno-ekonomiczne z elementami zagadnień prawnych w opiece nad osobami z chorobą otępienną”.

Na czas trwania szkolenia organizator zapewnia uczestnikom opiekę nad ich podopiecznymi w Świetlicy Wytchnieniowej “Niezapominajka”.

Link do strony organizatora: https://zaopiekowani.szczecin.pl/szkolenie-dla-opiekunow-osob-niesamodzielnych-z-powodu-chorob-otepiennych-4/