GENERATOR INNOWACJI – SIECI WSPARCIA

Ponad 1,3 miliona osób starszych w Polsce potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. “Generator innowacji. Sieci wsparcia”, to konkurs, w którym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ?ę? szuka uniwersalnych rozwiązań mogących poprawić jakość życia osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Seniorom – usprawnić codzienne funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, umożliwiając pełniejsze, bardziej aktywne przeżycie starości. Opiekunom – umożliwić łączenie opieki z pracą zawodową i zapobiec przeciążeniom.

Do udziału zaproszone są osoby na co dzień mierzące się z problemem starości, organizacje i instytucje, firmy, autorzy rozwiązań technologicznych, projektanci, artyści i społecznicy. Poszukiwane są pomysły na zróżnicowanym poziomie rozwoju, prowadzące do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania. Projekty dostaną m.in. wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do 30 tys. zł oraz dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł.

Pomysły mogą dotyczyć: udogodnień w domu i codziennym życiu, dostępu do usług i informacji, przyjaznej przestrzeni publicznej, promocji zdrowego trybu życia, udziału w ofercie sportowej i kulturalnej i wolontariacie, wsparcia psychicznego i duchowego, tworzenia i wzmacniania relacji społecznych i towarzyskich, nowego myślenia i komunikowanie o starości, integracji służby zdrowia i opieki nad osobami starszymi, ułatwienia wykonywania pracy zawodowej opiekunom, zapewnienie opiekunom wytchnienia i wsparcia w codziennej pracy.

Nabór do konkursu trwa do 14 marca 2017 r.
Więcej informacji: www.sieciwsparcia.pl

Oto fotoreportaże prezentujące codzienne życie najstarszych seniorów
http://sieciwsparcia.pl/historie/

Oto zagraniczne inspiracje dla osób zainteresowanych naszym konkursem
http://sieciwsparcia.pl/baza-wiedzy/sprytne-rozwiazania/