Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 07 lutego (środa) o godz. 17.00 w sali nr 2 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie.

Zawracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie potwierdzenie obecności na zebraniu.

Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Obrad Walnego Zebrania
4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków
5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną
6. Sprawozdanie merytoryczne za lata 2020-2023
7. Sprawozdanie finansowe za lata 2020-2023
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Szczecińskiego Oddziału PTG
10. Uchwalenie regulaminu wyborów
11. Wybory nowych władz Zarządu Szczecińskiego Oddziału PTG
12. Praca Komisji Skrutacyjnej. Ogłoszenie wyników
13. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
14. Ogłoszenie podziału funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej
15. Przedstawienie uchwał i wniosków z zebrania.