Zapraszamy do lektury książki “Wirtualna jesień życia” Damiana Gałuszki!

Książka ta to pierwsza w Polsce tak kompleksowa analiza zjawiska silver gamingu, czyli praktyki sięgania po gry cyfrowe przez osoby starsze. Autor, dr Damian Gałuszka, badacz kultury i gier cyfrowych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezentuje w niej holistyczne ujęcie tego zjawiska, uwzględniając zarówno indywidualne, jak i instytucjonalne konteksty użycia gier przez osoby starsze.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej części autor omawia podstawy społeczne, kulturowe i demograficzne dla pojawienia się i popularyzacji silver gamingu. W drugiej części przedstawia wyniki własnego badania, przeprowadzonego z wykorzystaniem metod jakościowych. Badanie to poszerza dostępną wiedzę o praktykach polskich srebrnych graczy, a także użycia gier cyfrowych w polskich instytucjach senioralnych.

Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • badaczy zajmujących się problematyką starości oraz grami cyfrowymi
  • edukatorów i przedstawicieli instytucji senioralnych
  • decydentów kształtujących polityki senioralne
  • twórców gier cyfrowych
  • samych srebrnych graczy i ich rodzin

Książka “Wirtualna jesień życia” to obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak gry cyfrowe mogą wpływać na życie osób starszych.

Oto kilka powodów, dla których warto przeczytać tę książkę:

  • Dowiesz się, jak gry cyfrowe mogą wspierać rozwój i aktywność osób starszych.
  • Poznasz opinie i doświadczenia polskich srebrnych graczy.
  • Dowiesz się, jakie są szanse i zagrożenia związane z silver gamingiem.

Zapraszamy do lektury!

Książka dostępna jest pod adresem: https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/produkt/1364-wirtualna-jesien-zycia

Źródło: Damian Gałuszka