IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe 20-21.03.2024 Szczecin

W dniach 20-21 marca 2024 roku odbędzie się w Szczecinie IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. Srebrna gospodarka. Relacje międzypokoleniowe organizowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział w Szczecinie oraz Instytutu Zarządzania i Instytutu Pedagogiki US. Główną ideą planowanego spotkania jest połączenie różnych perspektyw badawczych na zjawisko starzejącego się społeczeństwa i jego konsekwencji.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w Uniwersytecie Szczecińskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w konferencji proszę o przesłanie propozycji tematu wraz ze streszczeniem (do 250 słów) do 5 lutego 2024 roku na adres: rafal.iwanski@usz.edu.pl lub poprzez formularz on-line.

Proponowane obszary tematyczne:

Relacje międzypokoleniowe w świecie płynnej nowoczesności 

 • Od pokolenia BB do Alfa
 • Współpraca międzypokoleniowa versus pokoleniowa izolacja i konflikt
 • Prefiguratywność, kofiguratywność a postfiguratywność
 • Ageizm

Pokolenia w świetle zmian gospodarczych i ekonomicznych 

 • Solidarność a sprawiedliwość międzypokoleniowa
 • Środowisko pracy
 • Zarządzanie wiekiem
 • Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska

Związki międzypokoleniowe a przemiany społeczne 

 • Przemiany życia rodzinnego
 • Przemiany więzi społecznych
 • Międzypokoleniowe wsparcie w  środowisku lokalnym

Prawne aspekty relacji międzypokoleniowych  

 • Obowiązek alimentacyjny w stosunkach międzypokoleniowych
 • Ubezwłasnowolnienie a relacje w rodzinne
 • Prawo do poszanowania osoby pacjenta-seniora
 • Fundacja rodzinna

Pokolenia wobec innowacji – podobieństwa i różnice  

 • Seniorzy a młodsze pokolenia a ICT
 • E-usługi
 • Rozwiązania typu smart 
 • Nowe formy spędzania czasu

Dodatkowe informacje na stronie konferencji: https://srebrna.usz.edu.pl/