Dietetyka gerontologiczna – studia podyplomowe

Celem studiów jest zapoznanie Uczestników z wiedzą w zakresie:

1) specyfiki żywienia osób starszych;

2) antropometrycznej i laboratoryjnej oceny stanu odżywienia;

3) dietoterapii zaburzeń odżywiania;

4) żywienia klinicznego;

5) dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób w obrębie poszczególnych układów narządów;

6) zaleceń i przeciwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej;

7) stosowania farmakoterapii i fitoterapii oraz interakcji z żywnością i/lub suplementami diety;

8) żywienia i suplementacji seniorów o zwiększonej aktywności fizycznej;

9) zasad żywienia w placówkach żywienia zbiorowego;

10) oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidualnym i zbiorowym

11) specyfiki efektywnego prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej wśród seniorów.

Studia adresowane są do dietetyków, spec. ds. żywienia człowieka, intendentów (w domach pomocy społecznej, w szpitalach, w zakładach opiekuńczoleczniczych, sanatoriach i uzdrowiskach), osób kontrolujących sposób żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego (pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych), osób świadczących usługi w zakresie żywienia seniorów (firm cateringowych), osób prowadzących edukację żywieniową oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Więcej informacji na stornie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1704,dietetyka_gerontologiczna.html

Dietetyka gerontologiczna – Studia Podyplomowe UE ogłoszenie 1 edycja (1)