Współczesne obrazy starości Sztuka – literatura – reklama

Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczeciński Oddział PTS zapraszają do udziału  w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Współczesne obrazy starości. Sztuka – literatura – reklama, która odbędzie się 28 września 2021 Szczecinie.

Instytut Socjologii US ul. Krakowska SALA 155

10.30 otwarcie konferencji

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, Dyrektor Instytutu Socjologii US

prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka, Kierownik Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora

 

10.45-12.00

Sesja I (prowadzący dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US)

prof. Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski), Medialne sposoby zmian w postrzeganiu starości. Na przykładzie czasopisma “Głos Seniora”

dr Anna Kozłowska (SGH w Warszawie), Obraz starości w reklamie

dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Zatrzymać czas, starość w wątkach reklamowych

mgr Marta Wylegała (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego), Wizerunek starości wykorzystywany w reklamie politycznej

 

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.45

Sesja II   (prowadząca dr Celina Timoszyk-Tomczak)

dr Emilia Kramkowska (Uniwersytet w Białymstoku), Sztuka tworzenia wizerunku własnego ciała w starości. Perspektywa seniorów

mgr inż. architekt Ewa Balanicka (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego), Piękno Szczecina oczami jego najstarszych mieszkańców

mgr Anita Brzyszcz (UAM), Babci obraz sentymentalny – stereotyp polskiej starości pokolenia Baby Boom w optyce millenialsów w memach o Januszu Nosaczu

prof. Urszula Kozłowska, dr Karolina Izdebska (Uniwersytet Szczeciński), Miłość w starości – sztuka i rzeczywistość

 

13.45-14.30 “Beze mnie świat trwa tylko chwilę” – projekcja akcji teatralnej w reżyserii Weroniki Fibich (Teatr KANA)

14.30-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji