European Commission Report on the Impact of Demographic Change

Na stronach Komisji Europejskiej opublikowane zostało sprawozdanie dotyczące zmian demograficznych w naszym regionie. W raporcie przedstawiono długoterminowe prognozy demograficzne dotyczące m.in. średniej długości życia, wskaźniki urodzeń, wskaźniki określające stopień starzenia się poszczególnych populacji itp.

Link do raportu 

Link do komunikatu EC