Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje. Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO

Polecamy raport przygotowany przez Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych działającą przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich na zakończenie kadencji RPO podjęła próbę podsumowania pracy w ostatnich pięciu latach. Opracowała listę najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Zaproponowała również rekomendacje.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  (kliknij w link)

źródło: https://rpo.gov.pl/pl/content/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-wyzwania-i-rekomendacje-raport-komisji-ekspertow?fbclid=IwAR2ZiBY_W5YdYfhqShsbL4aIIptceXIgmYmHHS-EsTebAU8PkfOeaxAs2y8