“ZAOPIEKOWANI” SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN

Projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19

Projekt realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 ? 31 marca 2023  przez Gminę Miasto Szczecin. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? 2020 w ramach działania 7.6 ? Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu adresowanego do mieszkańców z terenu Gminy Miasta Szczecin realizowane są trzy zadania:

Zad. 5

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH  Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH ?NIEZAPOMINAJKA? W SZCZECINIE ? OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Zad. 6

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z POWODU CHORÓB OTĘPIENNYCH ?NIEZAPOMINAJKA? W SZCZECINIE ? USŁUGI KONSULTACYJNO- DORADCZO-SZKOLENIOWE

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać nieodpłatnie z porad:

  • prawnika
  • psychologa
  • specjalisty ds. socjalno-ekonomicznych
  • zawodowego opiekuna
  • fizjoterapeuty
  • terapeuty

Zad. 11

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO W SZCZECINIE

Z wypożyczalni sprzętu mogą korzystać mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Szczecin i Gminy Police.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

www.zaopiekowani.szczecin.pl

KONTAKT

Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych ?Niezapominajka? w Szczecinie

e-mail: info@zaopiekowani.szczecin.pl

tel.: /91/ 455-87-03, wew. 128, +48 798-805-366 (usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe)

 

Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego

Dom Pomocy Społecznej ?Dom Kombatanta? im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

e-mail: wypozyczalnia@zaopiekowani.szczecin.pl

tel.: +48 513-516-075 (informacje ogólne, składanie wniosków)

tel.: +48 728-405-396 (wydawanie i przyjmowanie sprzętu, transport i montaż)