Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Wielowymiarowość opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WUM w Warszawie

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie

Klinika Geriatrii WUM w Warszawie

Katedra i Klinika Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy

zapraszają na

Konferencję Naukowo – Szkoleniową

Wielowymiarowość opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku

Warszawa 20 września 2018 r.

Patronat honorowy:

JM Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Miejsce konferencji:

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia Trojdena 2a 02-109 Warszawa

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Medyczne problemy wieku podeszłego
  2. Pielęgniarska opieka geriatryczna
  3. Rehabilitacja geriatryczna
  4. Psychologiczne i społeczne aspekty opieki nad seniorem

Tematyka konferencji może zostać rozszerzona o Państwa propozycje w zakresie szeroko rozumianej opieki nad seniorem.

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów

OPŁATY:

Udział w konferencji jest bezpłatny

PUBLIKACJA

Istnieje możliwość zgłaszania prac do recenzowanej monografii (5 pkt. MNiSzW za artykuł/rozdział) o tematyce geriatrycznej.

Przyjmowane będą artykuły przygotowane na konferencję jak też i inne zgodne z powyższą tematyką.

Druk prac jest bezpłatny

Prace należy przygotować zgodnie z zasadami znajdującymi się w wytycznych dla autorów.

Do pracy należy dołączyć skan podpisanego oświadczenia (załącznik)

Artykuły należy zgłaszać do dania 31 lipca 2018 roku na adres: konferencja.geriatryczna@wum.edu.pl

Ważne terminy:

– do 5 września 2018 roku – przyjmowanie zgłoszeń wystąpień i streszczeń

– do 31 lipca 2018 roku – przyjmowanie artykułów do monografii

– 20 września 2018 – konferencja

Adres do korespondencji:

e-mail: konferencja.geriatryczna@wum.edu.pl

 

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane w II komunikacie osobom zgłaszającym udział w konferencji

Do pobrania:

e-plakat wytyczne 

karta zgłoszenia streszczenia

karta zgłoszeniowa konferencja geriatryczna Warszaw 2018

komunikat Konferencja Warszawa 2018 

oświadczenie_prawa_aut_2018

wytyczne dla autorów do monografii geriatrycznej Warszawa 2018