Wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób starszych zależnych

W Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 17 organizowane będą grupy relaksacyjno-medytacyjnej oraz wsparcia dla osób, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi w sędziwym wieku.

Tematyka zajęć w ramach grupy relaksacyjno-medytacyjnej:

1. Związek między ciałem a umysłem – podstawowe techniki relaksacyjne.

2. Sposoby zarządzania emocjami i stresem – podstawowe techniki medytacyjne.

3. Ćwiczenia oddechowe – klucz do równowagi psychicznej i fizycznej.

4. Trening Jacobsona – oddziaływanie poprzez ciało.

5. Trening autogenny Shultza – oddziaływanie poprzez umysł.

6. Relaksacja z elementami wizualizacji.

7. Jak uwolnić się od stresu?

Tematyka zajęć w ramach grupy wsparcia:

1. Kontrakt grupowy, zebranie oczekiwań, integracja

2. Komunikacja z poziomu – ja?

3. Moje mocne strony – wymiana doświadczeń.

4. Sytuacje trudne – jak im zaradzić? . Diagnoza czynników stresogennych w codziennym życiu.

6. Moja motywacja – od problemu do celu.

7. W grupie siła – co możemy zrobić razem?

Zapisy i informacje tel. 665 932 685

Pobierz ulotkę