Tydzień Pracy Socjalnej na US

Tydzień Pracy Socjalnej to wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 2014 roku. Tradycję tę zapoczątkowały krakowskie uczelnie ? Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Akademia Ignatianum. Od 2015 roku TPS ma charakter ogólnopolski. Spotkania te są skierowane nie tylko do pracowników socjalnych, studentów przygotowujących się do zawodu i teoretyków akademickich. Mają one za zadanie promocję kierunku studiów, jak i podwyższenie rangi zawodu, ukazanie jego profesjonalnego, wielowymiarowego obrazu, zwiększenie świadomości społecznej o pracy socjalnej.

Od 2016 roku wydarzenie to odbywa się także w Szczecinie. Organizuje je Instytut Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze studentami i kołami naukowymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Katedry Pedagogiki Społecznej US