Zebranie PTG

Serdecznie zapraszamy na zebranie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 28 lutego (środa) o godz. 16.00 w KLUBIE “SENIOR PLUS” przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c.

Harmonogram spotkania:
1. Podsumowanie działalności Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego za 2017 rok – zapoznanie członków ze sprawozdaniem merytorycznym
i finansowym.
2. Przekazanie informacji o zmianie wysokości składki.
3. Zapoznanie z ideą mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych na przykładzie “Kwartału 23” w Szczecinie – połączone z oglądaniem obiektów.
4. Ustalenie planu zebrań na 2018 rok.
5. Sprawy różne.