Gdzie mieszka starość? Przestrzeń – architektura – mieszkanie.

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do rozważań nad problematyką zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób starszych i do złożenia tekstów, które ukażą się w tomie zatytułowanym Gdzie mieszka starość? Przestrzeń – architektura – mieszkanie.

Proces starzenia się populacji stawia przed społeczeństwem wyzwania o charakterze mikro oraz makrostrukturalnym. Jedną z pilnych kwestii jest znalezienie właściwych rozwiązań, pozwalających osobom starszym jak najdłużej funkcjonować we własnym, dotychczasowym środowisku. Prognozy demograficzne wskazują, że w najbliższych latach znaczącemu obniżeniu ulegnie wskaźnik potencjału opiekuńczego rodzin. Osoby starsze z ograniczoną samodzielnością będą zatem częściej niż dotąd korzystać z publicznych form wsparcia w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Zarówno w ujęciu pojedynczych gospodarstw seniorów jak i w skali całego kraju implementowane będą innowacyjne rozwiązania mające na celu minimalizację negatywnych skutków procesu starzenia się populacji w tym zakresie.

Zwracamy się do Państwa, jako do specjalistów z zakresu polityki społecznej, w tym senioralnej, mieszkaniowej oraz urbanistycznej z propozycją przygotowania artykułów dotyczących stanu, prognoz oraz metod rozwiązywania kwestii mieszkaniowych osób starszych, w tym o niskim stopniu samodzielności. Prosimy o przesłanie artykułów z następujących zakresów tematycznych:

  • Potrzeby mieszkaniowe osób starszych
  • Rozwój budownictwa społecznego w Polsce w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów
  • Senior w przestrzeni miasta
  • Przestrzeń przyjazna starości ? tereny wiejskie
  • Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niesamodzielnych osób starszych służące ich dezinstytucjonalizacji
  • Źródła i rodzaje finansowania inwestycji w mieszkalnictwo senioralne
  • Rola państwa oraz gmin w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych osób starszych
  • Projektowania uniwersalne
  • Liczymy na to, że spójny tematycznie tom pozwoli na wymianę doświadczeń i zastosowanych rozwiązań w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.

Proszę nadsyłać teksty na adres redakcji: bgs.exlibris@wp.pl do 31 marca 2018 r.

Przed ostateczną redakcją tekstu zapraszamy Państwa na stronę czasopisma Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej www.bgs.up.krakow.pl, gdzie przedstawione są zasady redagowania tekstów.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa teksty

redaktor naczelna:
dr hab. Zofia Szarota prof. UP
redaktorzy prowadzący:
dr hab. Beata Bugajska
dr Rafał Iwański