Bezpłatne porady i szkolenia w zakresie opieki nad osobą 60+

W związku z otrzymanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 dofinansowaniem, Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych “ProLongaVita” otworzył bezpłatną Poradnię Opieki nad Osobami Starszymi “ProLongaVita”. Poradnia mieści się w Przychodni Kolejowej (VII piętro, gabinet 825), ul. 3-go Maja 25-27, Szczecin. W ramach działalności poradni mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów, tj. pielęgniarki, fizjoterapeuty i dietetyka, w zakresie wsparcia/opieki nad osobą starszą. Porady świadczone są zarówno stacjonarnie, jak i w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Ponadto osoby zainteresowane mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez pielęgniarkę, podczas których nauczą się podstawowych czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych mających wpływ na zdrowie i komfort zarówno opiekuna, jak i podopiecznego oraz będą miały możliwość indywidualnego skonsultowania problemów, na które napotykają w życiu codziennym.

Wsparcie skierowane jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i sprawują opiekę lub wspierają w jakikolwiek sposób osobę w wieku senioralnym, np. małżonka, partnera, rodzica, siostrę, brata, sąsiada, znajomego itd.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod numerem 533 335 774.

PlakatASOS