Konferencja naukowa – Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin w ramach Dni Skandynawskich Konferencji Naukowej – Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie. 

PROGRAM
10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji – dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US – Dziekan Wydziału Humanistycznego US; Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

I sesja plenarna

10.15 – 11.00 Opieka nad seniorami w modelu nordyckim – przykłady dobrych z krajów skandynawskich – dr Kaja Zapędowska-Kling Uniwersytet Łódzki

11.00 – 11.20 System opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w perspektywie starzejącego się społeczeństwa – dr Rafał Iwański / Uniwersytet Szczeciński/

11.20 – 11.40 Opieka nad osobami starszymi w Szczecinie ? priorytetowe kierunki zmian
– dr hab. Beata Bugajska /Uniwersytet Szczeciński/

11.40 – 12.10 Przerwa kawowa

II sesja plenarna

12.10 – 12.30 Mieszkania chronione i wspomagane dla osób starszych w Szczecinie – stan i perspektywa – dr Marta Giezek – Dyrektor MOPR w Szczecinie

12.30 – 12.50 Projekt “U siebie mimo wieku” – przykład mieszkania wzorcowego dla seniorów w Warszawie – dr inż. Jan Cieśla. Partnerem merytorycznym projektu jest Ambasada Danii.

12.50 – 13.10 Rozwiązania firmy Pressalit w Danii i w Polsce – łazienki i kuchnie dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – Beata Richter

13.10 – 13.30 Jak technologia w dziedzinie opieki socjalnej może przyczynić się do lepszych i bardziej efektywnych usług opiekuńczych? – Arild Stapnes Johnsen – Telemedisin – Norwegia

13.30 – 13.45 Projekt: Starość też mnie to czeka – prezentacja programu edukacyjnego z wykorzystaniem symulatora starości – Klaudia Piotrowska, Magdalena Czajkowska – Koło naukowe gerontologii Społecznej – Uniwersytet Szczeciński.

13.45 – 14.15 Dyskusja
Wydarzenia towarzyszące: stoiska firm prezentujących rozwiązania telemedycyny, prezentacja symulatorów starości; Wystawa fotograficzna: Bliżej siebie.

Informacje organizacyjne:
Wydział Sprawa Społecznych – sekretariat – tel: 91 424 5672
e-mail: sekretariat-wss@um.szczecin.pl

Program konferecji w formacie pdf – Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie