Zapraszamy na zebranie – 16 marca

Serdecznie zapraszamy na w zebranie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się dniu 16 marca (czwartek) o godz. 16.00 w sali nr 2 Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Ogińskiego 16/17.
Harmonogram zebrania:
1. Aktualności
2. Zapoznanie z wynikami ekspertyzy ” Optymalizacja opieki nad osobami starszymi w Gminie Miasto Szczecin” – wystąpienie Pani dr hab. Beaty Bugajskiej – Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin
3. Pani dr hab. Beata Bugajska, Pan dr Rafał Iwański – informacja z Posiedzenia Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju – Polityka Senioralna w Polsce – zagadnienia z obszaru geriatrii oraz osób niesamodzielnych – Warszawa 01.03.2017 rok.
4. Najbliższe wydarzenia związane z realizacja polityki senioralnej w Szczecinie
– Senior Plus
– Dni Skandynawskie – Szczecin 2017
– Konferencja Pielęgniarek i Położnych – Międzyzdroje 2017
5. Dyskusja
6. Sprawy różne