13-14 kwietnia odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa  pt. “MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA – SOCJOLOGIA – FILOZOFIA” 12987119_1553089851657051_6818328879578485645_n zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Filozofii (UEP) oraz Instytut Filozofii UAM. W sesji pt. “Predykcje wokół nauk społecznych – filozofia, ekonomia” referat pt. “Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji” wygłosił dr Rafał Iwański członek szczecińskiego oddziału PTG.