Po zebraniu

W dniu 7 kwietnia 2016 roku odbyło się drugie w tym roku zebranie szczecińskiego oddziału PTG. Na spotkaniu dr Urszula Majewska przedstawiła plany związane z powiększeniem oddziału geriatrycznego działającego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4. Ponadto dr Rafał Iwański przedstawił wyniki swoich badań pt. Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim.