Ageing and Society

Czołowe światowe czasopismo poświęcone problematyce starości “Ageing and Society” opublikowało artykuł dr Beaty Bugajskiej pt. “The ninth stage in the cycle of life – reflections on E. H. Erikson’s theory”. “Ageing and Society” to interdyscyplinarne międzynarodowe czasopismo poświęcone problematyce procesu starzenia oraz funkcjonowaniu osób starszych w ujęciu społecznym i kulturowym. Autorami artykułów są przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich z wielu dyscyplin naukowych, od medycyny klinicznej po nauki humanistyczne. Autorka przez trzy ostatnie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej szczecińskiego oddziału PTG, aktualnie w zarządzie pełni funkcję zastępcy. Autorce serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury.