Aktualizacja deklaracji członkowskich

Szanowni Państwo
Stosując się do przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, zachodzi potrzeba zaktualizowania deklaracji członkowskich o zapisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych członków PTG dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych zadań Towarzystwa.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o wypełnienie “aktualizacji deklaracji członkowskiej?
i osobiste dostarczenie na zebranie w dniu 07 kwietnia 2016 roku lub przesłanie jej na adres Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, ul. Ogińskiego 16/17; 71-431 Szczecin.

Deklaracja – formularz aktualizacyjny – pdf

Deklaracja – formularz aktualizacyjny – word