Zebranie szczecińskiego oddziału PTG

Zapraszamy na najbliższe zebranie szczecińskiego oddziału PTG, które odbędzie się 7 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w Instytucie Pedagogiki US na ul. Ogińskiego 16/17. Jednym z punktów zebrania będzie wystąpienie dr Rafała Iwańskiego, który przedstawi wyniki swoich badań pt. “Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim”.