Konferencja “Współczesna opieka geriatryczna – teoria i praktyka”

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Koprenika  w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Współczesna  opieka geriatryczna – teoria i praktyka”

Lublin, 14 marca 2023 roku

Patronat honorowy:

JM Rektor

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Miejsce konferencji:  

Konferencja odbędzie się w wersji zdalnej

Rozpoczęcie konferencji o godz. 15:30

Tematy przewodnie konferencji:

  1. Stan zdrowia osób w podeszłym wieku.
  2. Interdyscyplinarność/interprofesjonalność w opiece geriatrycznej.
  3. Jakość życia osób w podeszłym wieku.
  4. Promocja zdrowia w wieku podeszłym.
  5. Psychologiczno-socjologiczne aspekty starości.
  6. Sesja studencka/doktorantów.

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów, w tym sesja studencka.

Organizatorzy planują wydanie Książki streszczeń w wersji elektronicznej.

OPŁATY:

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 marca 2023 roku

Ważne terminy:

– do 6 marca 2023 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję i streszczeń

14 marca 2023 roku – konferencja

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń:

konferencja.geriatryczna@umlub.pl

Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie streszczenia pracy oraz skanu podpisanej klauzuli RODO.

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane osobom zgłaszającym udział w konferencji.

UWAGA:

Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie edytowalnym WORD.

Wraz z kartą prosimy przesłać streszczenia wystąpień.

Pliki do pobrania: