Prośba o udział w badaniu ankietowym (on-line) pt. “Wybrane aspekty starości i starzenia się”

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zwracam się do P. z prośbą o udział w badaniu ankietowym “Wybrane aspekty starości i starzenia się”. P. udział w badaniu przyczyni się, między innymi, zrozumienia czynników wpływających na subiektywne odczucie własnego wieku.

Badania prowadzone są z osobami powyżej 60 roku życia aktywnymi edukacyjnie (uczestnikami zajęć, warsztatów itp. organizowanych przez różne instytucje jak np. uniwersytety trzeciego wieku, centra aktywnego seniora itp.). Ankieta w całości przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej a jej wypełnienie zajmie P. ok 15 minut. Poniżej znajduje się link do ankiety https://forms.office.com/r/74s8Y8Rt3u

Pragnę zapewnić, że realizacja omawianego badania ankietowego spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i polskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oznacza to między innymi, że udzielone podczas badania odpowiedzi nie będą nikomu udostępniane, ani nigdzie publikowane z podaniem nazwy z lub żadnych innych informacji umożliwiających identyfikację uczestników badań. Odpowiedzi osób ankietowanych będą opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Gdyby chciał(a) P. uzyskać dalsze wyjaśnienia proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej marcin.muszynski@now,uni.lodz.pl Z przyjemnością udzielone zostaną P. dodatkowe wyjaśnienia. Udział w badaniu jest dobrowolny.

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i liczę na P. udział w badaniu.

dr Marcin Muszyński
Wydział Nauk o Wychowaniu
Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej
pok.114, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
mail: marcin.muszynski@uni.lodz.pl