Polecamy uwadze najnowszy numer czasopisma EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej

Artykuły:

 • Elżbieta Trafiałek – Interdyscyplinarna starość. W poszukiwaniu spójnego systemu bezpieczeństwa
 • Elżbieta Kowalska-Dubas – Refleksje o starości w kontekście wyzwań ery cyfrowej
 • Jerzy Semków – Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera – perspektywa opiekunów
 • Wojciech Świtalski – Osiągnięcia indywidualne osób starszych w brydżu sportowym w Polsce

Dobre praktyki

 • Katarzyna Głąbicka-Auleytner – Polityka senioralna w teorii i praktyce (na przykładzie m. Radomia)
 • Joanna Wnęk-Gozdek, Anna Włoch, Łukasz Tomczyk – Międzynarodowy projekt badawczy DANUBE (Development of new
  andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult
  docility phenomenon) Erasmus+ Komunikat z badań
 • Katarzyna Zaremba – RECENZJA KSIĄŻKI: Katarzyna Sygulska, Zdarzenia krytyczne
  jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych,
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020

Cały numer do pobrania —> Link