Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową “Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej” Lublin, 15 listopada 2022 roku

Patronat honorowy:

JM Rektor

Uniwersytetu Medycznego w Lubline

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Miejsce konferencji:  

konferencja odbędzie się w wersji zdalnej o godz. 15:30

Proponowana tematyka konferencji:

  1. Problemy zdrowotne wieku podeszłego
  2. Interdyscyplinarność/interprofesjonalność w opiece geriatrycznej
  3. Jakość życia seniorów
  4. Promocja zdrowia w wieku podeszłym
  5. Psychologiczno-socjologiczne aspekty starości
  6. Sesja studencka i doktorantów

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów,

w tym  sesja studencka.

Organizatorzy planują wydanie Książki streszczeń w wersji elektronicznej.

 

OPŁATY:

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 października 2022 roku

 

Ważne terminy:

– do 31 października 2022 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję i streszczeń

15 listopada 2022 roku – konferencja

 

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń:

konferencja.geriatryczna@umlub.pl

Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie streszczenia pracy oraz skanu podpisanej klauzuli RODO.

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego udziału w konferencji) zostaną przesłane osobom zgłaszającym udział w konferencji.

UWAGA:

Wraz  z kartą prosimy  przesłać streszczenia wystąpień.