Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna – książka do pobrania

redakcja: Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański

Starzenie się populacji jest wyzwaniem przed jakim staje coraz więcej krajów świata. Z jednej strony jest to proces wyraźnie pozytywny, ponieważ udało się wyeliminować lub ograniczyć część ryzyk, które miały bezpośredni wpływ na poziom i jakość życia, ale też jego długość. Z drugiej strony przed społeczeństwami pojawiają się nowe problemy związane z koniecznością zabezpieczenia rosnących i zróżnicowanych potrzeb coraz liczniejszej subpopulacji osób starszych. Stąd też w monografii podjęto rozważania w ujęciu interdyscyplinarnym nad perspektywami rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.

Książka obejmuje 19 rozdziałów o zróżnicowanej tematyce i charakterze naukowym. Zawiera opracowania badawcze, koncepcyjne, analityczne i syntetyczne, w tym diagnostyczne i prognostyczne, opierające się na źródłach wtórnych i własnych badaniach empirycznych 28 autorów na następujące tematy:
 • zmiany demograficzne a gospodarka i społeczeństwo, w tym:
  • srebrne finanse z perspektywy ekonomicznej i menedżerskiej
  • komplementarność usług prywatnych i publicznych na lokalnym rynku
  • zatrudnianie osób starszych i ich oczekiwania wobec pracodawców
  • prawa seniorów vs. modele rodziny i opieki instytucjonalnej
 • funkcjonowanie srebrnego rynku, w tym:
  • reklama jako środek komunikacji marketingowej adresowanej do seniorów
  • prognoza zmian struktury konsumpcji gospodarstw domowych seniorów dla lat 2025-2050
  • krytyczna ocena skutków gospodarczych rosnącej populacji osób starszych
 • zdrowie, ochrona zdrowia i profilaktyka, w tym:
  • potrzeby, wyzwania i perspektywy dostępu do usług e-zdrowia
  • wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia
  • wiedza osób w wieku podeszłym na temat szczepień ochronnych
  • organizacyjne, legislacyjne i prawne uwarunkowania wykorzystania telerozwiązań
 • kultura, turystyka i przestrzeń miejska, w tym:
  • stymulanty i destymulanty uczestnictwa seniorów w kulturze
  • turystyka z perspektywy polityki społeczno-gospodarczej UE i Polski
  • miejska polityka senioralna na przykładzie Gminy Szczecin
  • nowości dedykowane osobom starszym w obszarze edukacji i środowiska
 • innowacje, w tym:
  • zachowania seniorów w świetle postępującej cyfryzacji usług finansowych
  • postawy osób starszych wobec innowacji na rynku FMCG
  • innowacje społeczne
  • subiektywny wymiar cyfrowego wykluczenia.

autorzy:

Stanisław Flejterski, Monika Różycka, Aleksandra Grzesiuk, Wojciech Jarecki,  Joanna M.Salachna, Anna Szafranek, Magdalena Dołhasz, Michał Litwiński, Rafał Iwański, Magdalena Kozłowska, Magdalena Sylwia Kamińska, Magdalena Strugała, Ewa Zawadzka, Marlena Szewczyczak, Dorota Talarska, Kaja Zapędowska-Kling, Magdalena Sobocińska, Aleksander Panasiuk, Beata Bugajska, Klaudia Piotrowska, Agnieszka Cieśla, Marianna Ulanicka-Raczyńska, Sylwia Badowska, Anna Golec, Tomasz Olejniczak, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Ewa Frąckiewicz, Iwona Bąk

recenzja naukowa
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

projekt, skład, ilustracje
Katarzyna Skorupska

patronat
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Szczeciński, www.ptg.szczecin.pl

wsparcie finansowe
Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat", www.damy-rade.info CitoNet Szczecin sp. z o.o., www.tzmo.szczecin.pl

Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, 2021

Publikacja elektroniczna ISBN 978-83-63072-69-8

Publikacja dostępna bezpłatnie na zasadach dozwolonego użytku (Open Access)