Prekonsultacje projektu “Strategii rozwoju usług społecznych”

Pod koniec czerwca br. opublikowany został na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej projekt “Strategii rozwoju usług społecznych”. Polecamy zapoznanie się z dokumentem, którego istotną cześć stanowią zagadnienia związane z organizacją świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/prekonsultacje-projektu-strategii-rozwoju-uslug-spolecznych