VIII Konkurs Naukowy im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej

VIII Konkurs Naukowy im. prof. Jerzego Piotrowskiego na prace doktorskie i magisterskie o tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej ogłoszony został przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z okazji Zjazdu Naukowego PTG, rok 2021. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Uwaga termin nadsyłania prac został przedłużony do 30 listopada 2021 roku. Regulamin pracy komisji konkursowej 2021