SYTUACJA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19. RAPORT Z BADANIA

Polecamy lekturę raportu autorstwa Rafała Bakalarczyka i Magdaleny Kocejko dotyczącego sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii Covid-19. Raport został wydany przez SENIOR.HUB Instytut Polityki Senioralnej.

Przygotowany przez Rafała Bakalarczyka i Magdalenę Kocejko raport z badań własnych pt. “Sytuacja opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii COVID-19” to bardzo wartościowa i potrzebna publikacja. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Autorzy przeprowadzili badania w trakcie trwania pandemii w grupie osób, do których bardzo trudno dotrzeć, ze względu na wiek, zaangażowanie w czynności pomocowe, ale też jest to grupa szczególnie narażona na tzw. wyczerpanie opiekuńcze. Raport dostarcza cennej wiedzy o sytuacji w gospodarstwach domowych niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunach, co będzie mogło zostać wykorzystane w trakcie prac z nad zmianami w systemie opieki długoterminowej w Polsce.

Link do raportu.