Studencka jesień życia i life-long learning w uniwersyteckiej praktyce. O roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Polecamy udział w seminarium pt. “Studencka jesień życia i life-long learning w uniwersyteckiej praktyce. O roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Spotkanie będzie poświęcone badaniom i powstałej na ich bazie książce pt. “Potrzeby edukacyjne seniorów a Uniwersytet Trzeciego Wieku” (Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2020).

Udział wezmą: prof. Piotr Sałustowicz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), dr Maciej Kokociński (Wydział Socjologii UAM) i dr Małgorzata Klauze (Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznań). Prowadzenie: dr Anna Kokocińska (Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego).

Wydarzenie odbędzie się online 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af697da9568774079a9dfabf78e11f994%40thread.tacv2/1623710049923?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2248643ca4-ce63-4cb0-990c-bdeaea3439ea%22%7d

Informacja na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/855200972016284

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu seminariów, których celem jest upowszechnienie wyników współcześnie prowadzonych badań socjologicznych. Chcemy uchwycić różnorodność życia społecznego i przekonać się o potencjale poznawczym odmiennych perspektyw – praktycznych i teoretycznych – wykorzystywanych w badaniach. Spotkania są organizowane w stulecie założenia w Poznaniu Instytutu Socjologicznego, funkcjonującego od 1928 r. jako Polski Instytut Socjologiczny. Był on ogólnokrajową, posiadającą oddziały w innych miastach, organizacją naukową, która prowadziła działalność badawczą, organizacyjną i współpracowała z podobnymi placówkami na świecie. Jej zasługą była integracja socjologicznie zorientowanych badaczy i badaczek z różnych ośrodków naukowych w Polsce, o różnych tradycjach i paradygmatach, co odzwierciedlały m.in. publikowane przez Instytut monografie, a także artykuły zamieszczane w jego “Przeglądzie Socjologicznym”.

Do udziału w seminariach, organizowanych w duchu idei promowanych przez Polski Instytut Socjologiczny, zapraszają Fundacja Naukowa im. Floriana ZnanieckiegoWydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaPolskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Poznański) oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.