Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne

10 grudnia 2020 r. odbędzie się debata online pn.: “Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne” organizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  Aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl, Aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja. Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.
Źródło: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/9-opieka-dlugoterminowa-niesamodzielnosc-nowe-ryzyko-socjalne