Wybory w szczecińskim oddziale PTG

W dniu 5 lutego br. w Instytucie Pedagogiki US odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za lata 2016-2019 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału. Wybrane zostały nowe władze. Przewodniczącym szczecińskiego oddziału PTG został dr Rafał Iwański, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnić będzie dr hab. Beata Bugajska, prof US, skarbnika dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof US, sekretarza dr Magdalena Kamińska a członka zarządu dr Marta Giezek.