Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej – zapraszamy do przesłania artykułów.

Wszystkich chętnych, badaczy problematyki gerontologicznej zachęcamy do publikowania w nadchodzącym numerze Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej. Celem numeru anglojęzycznego jest zebranie tekstów adresowanych w szczególności do badaczy z zagranicy, a zawierające informację o specyfice starzenia się w Polsce – w rożnych obszarach (przewidujemy bardzo szerokie spektrum tematyki).

Najmilej widziane są oryginalne teksty, ale może się także pojawić publikacja przetłumaczona na angielski, która wcześniej była publikowana w języku polskim (po ew. uzupełnieniu, uaktualnieniu i dodaniu stosownego przypisu). Numer zostanie wydany jeszcze w 2019 roku w formie papierowe (w miarę możliwości w dużym nakładzie, by rozdawać go zagranicznym gościom) i elektronicznej. Oczywiście wszystkie teksty zostaną zrecenzowane w systemie duble blind. Każdy z autorów otrzyma możliwie dużą liczbę egzemplarzy. Na teksty czekamy do końca września.

Z wyrazami szacunku,

Redaktorzy numeru:
Artur Fabiś arturfabis@wp.pl
Rafał Iwański rafaliwanski@wp.p

Strona internetowa czasopisma.