Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy.

Polecamy uwadze najnowszą publikacje dr hab. Ewy Frąckiewicz, prof. US., w której poruszona została tematyka srebrnej gospodarki.

Tempo i zasięg dokonujących się przeobrażeń, w którym działają współczesne przedsiębiorstwa ma wymiar dotąd niespotykany, a nawet zaskakujący. Ich akceleratorem bez wątpienia są nowe technologie (ICT), których powszechność istotnie wpływa na zachowania wszystkich podmiotów na rynku.

Na tę dynamicznie zmieniającą się sytuację nakłada się zjawisko, które do tej pory nie absorbowało uwagi w takim stopniu jak dzisiaj – starzenie się społeczeństw. O ile jednak ten proces jest naturalną cechą rozwoju człowieka, to jak pisze G. Minois, to, co było dotychczas sprawą wyłącznie prywatną i rodzinną, stało się zjawiskiem na wielką skalę.

W konsekwencji zderzenia się tych dwóch zjawisk należy się spodziewać, że działania marketingowe, z jednej strony – będą w coraz większym stopniu zinformatyzowane, a z drugiej – coraz częściej będą kierowane do segmentu srebrnych konsumentów. Ważnym celem, jakiemu służy ta książka, staje się zatem poznanie postaw i preferencji srebrnych konsumentów wobec nowych technologii. Jest ona efektem doświadczeń naukowo-badawczych Autorki i jej wieloletnich obserwacji zachowań seniorów w obszarze ICT.

Link do księgarni.