Konferencja – Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości

W dniu 8 listopada w hali Netto Arena Szczecin, odbędzie się konferencja “Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości”, której organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz lokalny oddział PTG.

Harmonogram konferencji

10:00 – 10:30     Rozpoczęcie konferencji – Wykład wprowadzający:

“Objawy psychotyczne w wieku podeszłym- jak rozpoznawać, różnicować i leczyć?”   

dr n. med. Urszula Majewska – Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii

10:30 – 11:00  “Zdrowie Psychiczne Polaków”

prof. dr hab. Beata Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

11:00 – 11:30  “Starość, depresja, upadki – proponowane kierunki interwencji  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

dr n. med. Magdalena Kamińska – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

11:30 – 12:00  “Dieta seniora w profilaktyce  chorób neurodegeneracyjnych”
dr hab. inż. Zuzanna Goluch – prof. UE  Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:00 “Ubezwłasnowolnienie – aspekty materialnoprawne i procesowe”

dr hab. prof. US Kinga Flaga -Gieruszyńska, dr Aleksandra Klich – Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego

13:00 – 13:30 “Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym w województwie zachodniopomorskim”

dr n. ekon. Rafał Iwański – Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego

13:30 – 14:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:00 Poczęstunek