I miejsce w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w 2017 roku na łamach Family Medicine & Primary Care Review.

Według Raportu WHO (czerwiec 2011), co najmniej 4 mln starszych osób z Europy każdego roku pada ofiarą przemocy fizycznej,  29 mln – przemocy psychicznej, 6 mln jest ofiarami oszustw i kradzieży, a ok. 2,5 tys. seniorów ginie z rąk członków rodziny. Te zatrważające dane skłoniły Martę Giezek, Martę Bażydło, Jacka Ciechowicza, Barbarę Masną,  Paulinę Zabielską, Joannę Tomczak, Monikę Paszkiewicz, Krzysztofa Safranow i  Beatę Karakiewicz do podjęcia badań zjawiska przemocy wśród osób starszych mieszkających w Szczecinie. Uzyskane i opracowane dane zostały opublikowane w artykule pod tytułem The results of the questionnaires analysis of blu  card ta king into account the prevalence phenomenom among old people (Wyniki analizy kwestionariuszy  Niebieskie Karty pod kątem występowania zjawiska przemocy wśród osób starszych).

Skala zjawiska, sposób prezentacji danych oraz trud badawczy zostały docenione przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, które przyznało tej publikacji I miejsce w kategorii prac oryginalnych opublikowanych w 2017 roku na łamach Family Medicine & Primary Care Review. Dyplom oraz nagrodę w imieniu zespołu odebrała osobiście dr Marta Giezek podczas Gali VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu 12 października 2018 r.