Mieszkanie modelowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Mieszkanie modelowe powstało w ramach finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu “Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, realizowanego wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina  (lider) oraz partnerów: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Województwo Zachodniopomorskie. Zlokalizowane jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4 na poziomie -1.  Zaprezentowano w nim wiele rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i intelektualną. W pokoju umieszczono również specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne z geriatrycznym manekinem pielęgnacyjnym, na którym można uczyć się podawania insuliny, pomiaru poziomu cukru czy zmian opatrunku i pielęgnacji odleżyn.

Źródło:http://www.rops.wzp.pl/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych/wydarzenia/otwarcie-sali-szkoleniowej-mieszkania-modelowego-dostosowanego-do-potrzeb-osob-z

Link do programu