Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+ oraz XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

W dniach 17-18 listopada w Warszawie odbył się Kongres Kobieta i Mężczyzna 65+ oraz XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Podczas Zjazdu, w piątek, 17 listopada o godz. 18.00, odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego podczas, którego wybrano nowe zarząd główny PTG. Bardzo miło jest nam poinformować, że wice przewodniczącą zarządu głównego wybrana została
dr hab. Beata Bugajska.

Podczas kongresu odbyło się 20 sesji, swoje referaty wygłosili członkowie PTG oraz zaproszeni goście. W jednej z sesji plenarnych uczestniczył m.in dr n. med. Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela, Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, Konsultant Krajowy ds. Geriatrii, dr n. med. Jarosław Derejczyk, Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii dla woj. śląskiego.

Nasz oddział na kongresie reprezentowała dr hab. Beata Bugajska, dr Marta Giezek, dr Magdalena Kamińska,
dr Paulina Zabielska, mgr Barbara Masny oraz dr Rafał Iwański.