Walne Zebranie PTG

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), na podstawie § 25 Statutu PTG, zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTG na dzień 17.11.2017 w Warszawie – Plaza Hotel (ul. Łączyny 5).

Pierwszy termin Walnego Zebrania godzina 18.00, drugi termin – godzina 18.30.

Celem Walnego Zebrania jest przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres 4-letniej działalności PTG oraz wybór władz Towarzystwa.

Program Walnego Zebrania PTG jest następujący:

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności z działalności PTG

2. Wybór władz PTG

3. Dyskusja nad przyszłymi formami aktywności PTG

4. Wolne wnioski

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Walne Zebranie Członków PTG pdf