Konferencja “Holizm w opiece nad pacjentem z raną przewlekłą” – 15.09.2017 r.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
09:00 – 09:30 dr hab. Marzenna Bartoszewicz, konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii klinicznej wykład: “Profil mikrobiologiczny rany przewlekłej”

09:30 – 09:45 mgr inż. Artur Małecki, Schulke Polska Sp. z o. o. wykład: “3 kroki w ranie”

09:45 – 10:15 dr Dariusz Czerski wykład: “Leczenie owrzodzeń przewlekłych w ambulatorium chirurgicznym”

10:15 – 10:30 Ewa Cincio, konsultant medyczny Nutricia Polska wykład: “Leczenie żywieniowe pacjentów z ranami przewlekłymi”

10:30 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 11:30 mgr Sylwia Rogowska, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
wykład: “Rola pielęgniarki w leczeniu ran odleżynowych, różnicowanie ran – studium przypadku”

11:30 – 12:00 dr Agata Giza wykład: “Rany na ciele. Rany na duszy. Jak pracować?”

12:00 – 12:15 dr Magdalena Piechota , Conva Tec Polska Sp. z o.o. wykład: “Rola opatrunków specjalistycznych w leczeniu ran przewlekłych”

12:15 – 12:45 przerwa kawowa

12:45 – 13:00 mgr Tomasz Rachwalski wykład: “Znaczenie oraz wpływ wczesnego uruchamiania osób, na profilaktykę zmian skórnych”

13:00 – 13:15 Bartosz Żołnowski, PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. wykład: “Terapia podciśnieniowa -wskazania i pułapki podczas jej stosowania”

13:15 – 13:45 Piotr Brewka, Real Olsztyn wykład: “Innowacyjne materace przeciwodleżynowe- lepsze parametry terapeutyczne oraz wsparcie personelu w codziennej pielęgnacji”

13:45 – 14:00 zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

ZAPEWNIAMY:

materiały konferencyjne
certyfikat uczestnictwa w konferencji
przerwę kawową
OPŁATA KONFERENCYJNA: 50 zł

ZGŁOSZENIA:
Przyjmuje Biuro Konferencji
e-mail: konferencja@prolongavita.pl

Udział można zgłaszać także za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego

WPŁATY:
Należy dokonywać na konto: Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych “Pro Longa Vita”, al. Wojska Polskiego 78/17; 70-482 Szczecin

ING Bank Śląski 36 1050 1559 1000 0090 3048 6592 z dopiskiem: Konferencja 15.09.2017 r.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona o przyjęciu zgłoszenia decyduje potwierdzenie wpłaty na konto Organizatora

Więcej informacji na stornie organizatora (kliknij TU)