I zebranie w 2017 r.

Na pierwszym zebraniu w nowym roku przedstawione zostało sprawozdanie z działalności oddziału za rok 2016. W okresie sprawozdawczym nasi członkowie uczestniczyli w 33 konferencjach i seminariach o tematyce gerontologicznej i geriatrycznej. Opublikowali 10 tekstów naukowych w tym jeden artykuł na najważniejszym czasopiśmie o tematyce gerontologicznej “Ageing and Society”, który napisała dr hab. Beata Bugajskta pt. The ninth stage in the cycle of life ? reflections on E. H. Erikson’s theory. Ponadto w ostatnim roku członkowie oddziału aktywnie uczestniczyli w pracach zespołów badawczych, wdrożeniowych oraz w programach krajowych z zakresu geriatrii i gerontologii.

Oddział szczeciński PTG sprawozdanie 2016