Październikowe zebranie

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Beacie Bugajskiej i Pani Zuzannie Goluch ? Koniuszy otrzymania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Ponadto podczas ostatniego zebrania szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego dr hab. Beata Bugajska wygłosiła wykład pt. “Dziewiąta faza w cyklu życia – propozycja rozszerzenia teorii E.H. Eriksona”. Członkowie towarzystwa dyskutowali również o działaniach podejmowanych na rzecz seniorów w Szczecinie.

13 42