Zapraszamy na zebranie szczecińskiego oddziału PTG

Serdecznie zapraszamy na zebranie Szczecińskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2016 roku (czwartek)  o godz. 16.00  w siedzibie Instytutu Pedagogiki  Uniwersytetu Szczecińskiego  przy ul. Ogińskiego w sali nr 2.

W programie spotkania m.in: Wystąpienie lek. med. Pani Aleksandry Białonowicz -Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wygłosi wykład pt. “Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co dalej?”. Informacja dotycząca nowopowstających miejsc opieki całodobowej dla seniorów .