Konferencja – Osoba Starsza w obliczu przestępczości

W dniu 10 maja 2016 r. odbyła się konferencja pt. “Osoba Starsza w obliczu przestępczości”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Celem konferencji było zaprezentowanie wieloaspektowego podejścia do problematyki zagrożeń związanych z przestępczością wobec osób starszych. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania osoby starszej w społeczeństwie, z całym wachlarzem działań prewencyjnych, skierowanych bezpośrednio do osób starszych, jak również do ludzi młodych  mających w swoim otoczeniu osoby starsze oraz do wszystkich opiekunów formalnych i nieformalnych.

Podczas konferencji wykład pt.: “Działania prewencyjne podejmowane wobec osób starszych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej” wygłosiła dr Marta Giezek – Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.