XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – relacja

W dniu 17 listopada 2023 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie naukowe – XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego pod hasłem “GERONTOLOGIA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”. Organizatorami tego prestiżowego spotkania byli Zarząd Główny PTG oraz Oddział Poznański PTG, we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Miejsce obrad stanowiło Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zlokalizowane przy ulicy Rokietnickiej 8.

Zjazd zgromadził wybitnych naukowców, lekarzy, gerontologów oraz specjalistów z różnych dziedzin związanych z gerontologią, tworząc inspirujące środowisko wymiany wiedzy i doświadczeń. Rozpoczęcie wydarzenia poprzedziło oficjalne otwarcie, podczas którego głos zabrali przedstawiciele Zarządu Głównego PTG oraz Oddziału Poznańskiego PTG.

Podczas zjazdu odbyło się Walne Zebranie Członków PTG. Wybrany został Zarząd Towarzystwa oraz Komisja Rewizyjna. Przewodniczącą Zarządu Głównego PTG została ponownie Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, na funkcje wiceprzewodniczącego wybrany został Dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokińskim, prof. UML oraz dr Rafał Iwański. Komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie w nowej kadencji dr Dorota Ryszewska-Łabędzka.