Srebrna Gospodarka

W dniach 22-23 marca 2023 w trybie online odbyła się trzecia konferencja nt. Srebrnej Gospodarki z podtytułem Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, zorganizowana przez Polskie Towarzystw Gerontologiczne O/Szczecin i Uniwersytet Szczeciński. Partnerami konferencji były towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami, PTE o/Szczecin, TNOiK o/Szczecin oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu oraz czasopisma: Gerontologia Polska, RIELF, Folia Oeconomica Stetinensia oraz Marketing i Rynek.

W konferencji wzięło udział 140 osób. Autorzy reprezentowali 16 ośrodków akademickich z Polski oraz przedsiębiorstwa i instytucje prosenioralne. Wykład otwierający wygłosiła prof. dr hab. Inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk nt. Marki nostalgiczne – perspektywa polskich seniorów. Tematyka Srebrnej Gospodarki ma charakter interdyscyplinarny, stąd też także w jej trzeciej edycji wzięli udział przedstawiciele nauk społecznych, ekonomicznych, zarzadzania, gerontologii społecznej, nauk o zdrowiu, medycyny, architektury i pedagogiki.

W czasie dwudniowych obrad wygłoszono 40 referatów przyporządkowanych ośmiu sesjom tematycznym:

  • Seniorzy w roli nabywców dóbr i usług
  • Finanse osób starszych
  • Nowe technologie a seniorzy
  • Sesja Praktyków
  • Uwarunkowania rozwoju srebrnej gospodarki
  • Praca osób starszych
  • Relacje międzypokoleniowe
  • Uczenie się przez całe życie

Więcej filmów z naszej konferencji na naszym kanale na YT